×

Szukasz pomocy?

1 Zadzwoń do nas lub napisz maila.
2 Po rozmowie zaproponujemy terapię.
3Przyjeżdżasz do ośrodka rozpoczynamy terapię
Na życzenie zainteresowanego istnieje możliwość przywiezienia go do ośrodka naszym transportem.

Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, zwiększamy szanse wyjścia z nałogu do maksimum.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień

Całodobowa opieka.

Telefon alarmowy:
+48 602 330 352

Psychoterapia uzależnień w In Puris

Najlepsi Terapeuci

Nasze priorytety

Zapewnienie naszym Pacjentom profesjonalnej terapii w bezpiecznym środowisku wolnym od dostępu od środków uzależniających to główny cel Kadry tworzącej Ośrodek Terapii IN PURIS. Zatrudniamy lekarza psychiatrę, specjalistów psychoterapii uzależnień,  psychologa oraz opiekunów grupy. Wszystkie te osoby tworzą zespół terapeutyczny, którym przewodzi Agnieszka Gdowik Januszewicz.
Ponadto nasza uwaga koncertuje się na indywidulanym podejściu do każdego Pacjenta. Zapewniamy pełne wsparcie na drodze do trzeźwego życia oraz monitorujemy postępy w tracie i po zakończeniu terapii, aby dostosować plan leczenia i udzielić pomocy w razie potrzeby.

Psychoterapia uzależnień

Psychoterapia uzależnień to forma terapii skierowana do osób borykająch się z uzależnieniami, takimi jak alkoholizm, narkomania, uzależnienie od hazardu, seksu czy Internetu/ komputera. Celem psychoterapii jest zaprzestanie używania substancji czy zachowań uzależniających oraz zrozumienie i zmiana wzorców myślenia i zachowania, które leżą u podstaw uzależnienia.

Główne rodzaje psychoterapii uzależnień

1. **Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)**:
- Skupia się na identyfikacji i modyfikacji negatywnych myśli i zachowań.
- Uczy nowych, zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.

2. **Terapia motywacyjna (MET)**:
- Skupia się na zwiększeniu wewnętrznej motywacji do zmiany poprzez rozmowy motywacyjne.
- Wspiera pacjenta w odkrywaniu własnych powodów do zmiany i wyznaczaniu realistycznych celów.

3. **Terapia systemowa**:
- Koncentruje się na zrozumieniu wpływu dynamiki rodzinnej i relacji na uzależnienie

4. **Terapia grupowa**:
- Umożliwia dzielenie się doświadczeniami i wsparcie od innych osób borykających się z podobnymi problemami.
- Może obejmować różne metody terapeutyczne w ramach grupy.

5. **Terapia psychodynamiczna**:
- Analizuje wpływ nieświadomych procesów i przeszłych doświadczeń na obecne zachowania.
- Skupia się na zrozumieniu głębokich emocji i relacji, które mogą wpływać na uzależnienie.

PRYWATNY OŚRODEK TERAPII

W In-Puris przebywa maksymalnie do 12 pacjentów.

Jako najskuteczniejszą formę terapii uznajemy sesje indywidualne i grupowe prowadzone przez profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną (specjalistów psychoterapii uzależnień, psychiatrów i psychologów).

TOP
ZADZWOŃ602 330 352