×

Szukasz pomocy?

1 Zadzwoń do nas lub napisz maila.
2 Po rozmowie zaproponujemy terapię.
3Przyjeżdżasz do ośrodka rozpoczynamy terapię
Na życzenie zainteresowanego istnieje możliwość przywiezienia go do ośrodka naszym transportem.

Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, zwiększamy szanse wyjścia z nałogu do maksimum.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień

Całodobowa opieka.

Telefon alarmowy:
+48 602 330 352

PRYWATNY OŚRODEK TERAPII

W In-Puris przebywa maksymalnie do 10 pacjentów.

Jako najskuteczniejszą formę terapii uznajemy sesje indywidualne i grupowe prowadzone przez profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną (specjalistów psychoterapii uzależnień, psychiatrów i psychologów).

Terapia odwykowa

terapia odwykowa

terapia odwykowa

Zdobywanie wiedzy - terapia odwykowa.

Decydując się na profesjonalne leczenie uzależniony zdobywa obszerną wiedzę na temat swojej choroby, co pozwala mu lepiej zrozumieć swoje zachowania i reakcje, ponieważ łączy je z poszczególnymi mechanizmami uzależnienia. Zrozumienie działania substancji psychoaktywnej i uzależniającej pozwala realnie ocenić swój stan przez obserwację u siebie objawów uzależnienia. Ważne jest także uświadomienie  sobie związku między piciem, braniem, graniem a szkodliwymi jego konsekwencjami w sferze zdrowotnej, rodzinnej, zawodowej, materialnej czy prawnej. Uzyskanie wiedzy na temat tego jak choroba zmienia świadomość i prowadzi do podejmowania takich a nie innych decyzji pozwala choremu inaczej podejść do swojego poczucia winy związanego z uzależnieniem. Profesjonalna terapia daje też wiedzę na temat własnej odpowiedzialności za własne życie a więc także za proces zdrowienia.

Motywacja

terapia odwykowa

terapia odwykowa

Decyzja o podjęciu leczenia zazwyczaj jest wynikiem nacisków rodzinny, może też być wymuszona względami zawodowymi lub zdrowotnymi. Można powiedzieć, że motywacja pacjenta jest niejako zewnętrzna. Chce on walczyć z uzależnieniem dla rodziny, dla pracodawcy, dla zdrowia. Rolą terapeuty jest zmienić takie podejście tak, by uzależniony poczuł potrzebę zdrowienia dla siebie, dla zapewnienia sobie poczucia wewnętrznej motywacji prowadzącej do zbudowania szacunku do siebie.

Dbałość o sferę własnej duchowości

Zrozumienie, że sfera duchowa jest niezmiernie istotna w kreowaniu własnej osobowości daje olbrzymią siłę w walce z chorobą. Istotne jest na etapie pojęcie, że duchowość nie jest tożsama z religijnością. Skupienie się na sferze życia duchowego pomaga zweryfikować i odbudować własny system wartości. Pozwala to zbudować nowe, pozytywne spojrzenie na swoje życie bez wspomagaczy, daje też nadzieję, że takie życie jest możliwe.

Uporządkowanie relacji

terapia odwykowa

terapia odwykowa

Budowanie od nowa własnej osobowości, praca nad odbudowanie zaniżonego przez chorobę poczucia własnej wartości i szacunku do siebie opierają się na lepszym samo zrozumieniu. Ma to niezwykle pozytywny wpływ na komunikację z otoczeniem. Ucząc się tego wszystkiego chory stopniowo przebudowuje lub tworzy od nowa zdrowe relacje z najbliższymi.

Decyzja o leczeniu jest podstawowym krokiem do wejścia na trudną drogę, jaką niezależnie od uzależnienia jest terapia odwykowa. Silne postanowienie wprowadzenia zmian w swoim życiu jest pierwszym i niestety najtrudniejszym krokiem przed przystąpieniem do procesu, jakim jest terapia uzależnień. Nie ważne, jaki nałóg niszczy twoje życie. Jeśli nie będziesz chciał z nim zerwać, nawet najbardziej skuteczna terapia odwykowa nie przyniesie w długim czasie efektów. Kiedy już zdecydujesz, że należy zwalczyć nałóg, warto skierować swoje kroki do specjalistów od takich usług, jak terapia uzależnień. W ośrodku In Puris dokładamy wszelkich starań, aby pomóc ci wyzwolić się z kajdanów nałogu.

Każde uzależnienie jest inne, tak samo jak każdy człowiek inaczej reaguje na terapię. Jednakże każde leczenie, czy to terapia antynarkotykowa, czy terapia alkoholowa lub nawet terapia uzależnienia od hazardu, wszystkie mają cechy wspólne i można je wyodrębnić.

Terapia odwykowa - etapy

Pierwszym etapem terapii odwykowej, szczególnie w przypadku uzależnień chemicznych, jest oczyszczenie organizmu. Detoksykacja ma na celu usunięcie z organizmu chorego szkodliwych substancji. W efekcie detoksykacji chory po raz pierwszy od długiego czasu może ponownie poczuć czym jest trzeźwość. Sposoby oczyszczania są bardzo różne i ściśle powiązane są ze stanem zdrowotnym pacjenta i poziomem uzależnienia. Dlatego też detoksykacja wykonywana podczas terapii antynarkotykowej czy alkoholowej odbywa się pod ścisłą kontrolą doświadczonego sztabu medycznego.

Kolejnym elementem składającym się na całość procesu terapii uzależnień jest terapia poznawczo-behawioralna. Ma ona na celu przygotowanie pacjenta do życia bez nałogu.

Budowanie wiedzy i świadomości konsekwencji

Profesjonalna terapia odwykowa nie może zostać przeprowadzona bez uświadomienia choremu jego stanu. Zdobyta wiedza pozwala mu zrozumieć podłoże swoich zachowań, osłabienia więzi międzyludzkich, reakcji na różne czynniki. Terapia antynarkotykowa lub terapia alkoholowa na tym etapie ma na celu zrozumienie wpływu środka uzależniającego na codzienne życie chorego w aspekcie rodziny, pracy, finansów oraz zdrowia. Uświadomienie sobie bezpośredniego związku między nałogiem i jego konsekwencjami to bardzo istotny element tego etapu terapii uzależnień. Równolegle terapia odwykowa na tym etapie pozwala pacjentowi zdobyć świadomość odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

Zmiana sposobu myślenia

Często spotykamy się z pacjentami, których na terapię odwykową kieruje najbliższa rodzina, pracodawca lub podupadający stan zdrowia. Jednak najważniejszym celem terapeuty jest zmiana stosunku pacjenta do terapii uzależnienia. Skuteczność terapii odwykowej jest najwyższa, kiedy pacjent poczuje potrzebę wyrwania się z nałogu przede wszystkim dla siebie i swojego zdrowia.

Terapia odwykowa - duchowość

Niezwykle istotną sferą życia jest sfera duchowa, często nieopatrznie mylona z nadmierną religijnością. W procesie terapii odwykowej sprowadzenie skupienia na sferę wewnętrznej duchowości jest niezwykle istotne w związku z odbudową własnego systemu wartości, co skutkuje innym spojrzeniem na własne życie, prowadzone bez potrzeby uciekania w nałóg.

Komunikacja z otoczeniem

Odbudowa własnej wartości, praca nad odzyskaniem szacunku dla siebie, samo zrozumienie i w konsekwencji powrót do zdrowych relacji społecznych, to kolejny etap terapii odwykowej. Często uzależnienie niszczy, niekiedy nawet bezpowrotnie, relacje ze społeczeństwem i najbliższymi. Celem terapeuty jest praca z pacjentem, która spowoduje przebudowę systemu wartości, zrozumienie siebie, a w efekcie podjęcie ciężkiej próby odbudowanie nadszarpniętych relacji międzyludzkich.

Jak widać terapia uzależnień to przede wszystkim ciężka praca nad odbudową zniszczonych przez nałóg relacji, zarówno z otoczeniem, jak i z samym sobą. Pacjenci ośrodka terapii uzależnień pracując w niewielkich grupach uczą się na nowo współżycia społecznego. Krytyczna obserwacja własnych zachowań oraz identyfikacja wyniszczających potrzeb, zmiana myślenia o sobie i otoczeniu, a także otwarcie na zmiany zachowania. Tak można podsumować proces terapii uzależnień. Nie należy jednak zapominać o profesjonalnym wsparciu, doświadczeniu terapeutów, atmosferze ośrodka terapii uzależnień. Wszystkie te elementy wpływają na skuteczność terapii. Najważniejszym jednak jest wewnętrzne przekonanie pacjenta o konieczności terapii. Bez tego bowiem leczenie nie przyniesie żądanych efektów.

WAŻNE

Prywatny Ośrodek Terapii IN PURIS

W In-Puris przebywa maksymalnie do 10 pacjentów.

Jako najskuteczniejszą formę terapii uznajemy sesje indywidualne i grupowe prowadzone przez profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną (specjalistów psychoterapii uzależnień, psychiatrów i psychologów).

 

W naszym ośrodku zmierzymy się razem z Twoimi problemami Przyjedź, przemyśl, odetchnij, twoje kłopoty odejdą w zapomnienie.

Dzięki naszym specjalistom i wyjątkowemu otoczeniu większość naszych podopiecznych nie wraca do "złych nawyków" po naszej terapii.

TOP

Zapisz się do newslettera,

aby otrzymywać najnowsze informacje.
Zapisując się do newslettera akceptujesz naszą politykę prywatności.

POMYŚLNIE ZOSTAŁEŚ ZAPISANY. SPRAWDŹ SWOJĄ POCZTĘ I KLIKNIJ W LINK AKTYWUJĄCY NEWSLETTER.