×

Szukasz pomocy?

1 Zadzwoń do nas lub napisz maila.
2 Po rozmowie zaproponujemy terapię.
3Przyjeżdżasz do ośrodka rozpoczynamy terapię
Na życzenie zainteresowanego istnieje możliwość przywiezienia go do ośrodka naszym transportem.

Do każdego pacjenta podchodzimy indywidualnie, zwiększamy szanse wyjścia z nałogu do maksimum.

Prywatny ośrodek leczenia uzależnień

Całodobowa opieka.

Telefon alarmowy:
+48 602 330 352

TERAPIA ON-LINE

Jako najskuteczniejszą formę terapii uznajemy sesje indywidualne i grupowe prowadzone przez profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę terapeutyczną (specjalistów psychoterapii uzależnień, psychiatrów i psychologów).

Informacje dla klienta

PROSIMY PRZECZYTAĆ:

1. Konsultacja on-line odbywa się w zewnętrznej aplikacji, strona inpuris.pl służy wyłącznie do złożenia i opłacenia zamówienia.

2. Aby uczestniczyć w konsultacji on-line użytkownik musi posiadać dostęp do internetu o takiej przepustowości, która pozwala na prawidłowe działanie aplikacji używanych do przeprowadzenia wideokonferencji.

3. W gestii użytkownika leży prawidłowe zainstalowanie aplikacji, umiejętność jej obsługi oraz prawidłowe działanie sprzętu przechwytującego obraz/dźwięk.

4. Użytkownik jest zobowiązany do podania swojego prawidłowego, unikalnego identyfikatora w aplikacji, z której korzysta tak aby wideokonferencja mogła się odbyć.

5. Po zaakceptowaniu terminu przez nasz ośrodek, skontaktujemy się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej/rozmowy telefonicznej w celu prawidłowego dodania użytkownika w aplikacji do wideokonferencji, którą wybrał podczas składania zamówienia.

6. Brak obecności użytkownika w terminie konsultacji on-line skutkuje bezpowrotnym utraceniem środków wydanych na ten cel.

7. Wszelkie usterki techniczne, (które powstaną z winy i po stronie klienta) które uniemożliwią przeprowadzenie konsultacji on-line skutkują brakiem możliwości wszczęcia procedury reklamacyjnej.

8. Ośrodek In Puris nie prowadzi pomocy technicznej z zakresu obsługi aplikacji potrzebnych do przeprowadzenie wideokonferencji. W wypadku wykupienia konsultacji online, a braku umiejętności obsługi programów do wideokonferencji, konsultacja odbędzie się poprzez rozmowę telefoniczną.

9. Pomocy technicznej w zakresie działania aplikacji do wideokonferencji prosimy szukać na stronach dystrybutorów tychże aplikacji:
• Skype: Pomoc Skype
• Hangouts: Pomoc Hangouts
• Whatsup: Pomoc WhatsUp

10. W przypadku wyboru rozmowy telefonicznej jako środka komunikacji, rozmowa prowadzona jest na koszt zamawiającego usługę.

Piotr Kluska

Dyrektor Ośrodka

PIOTR KLUSKA

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień ,absolwent Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Następnie ukończył Studium Psychoterapii Uzależnień w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze w zakresie nowoczesnych metod diagnozowania oraz terapii uzależnień i współuzależnienia będącego etapem Programu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez osoby prowadzące terapię uzależnień w zakładach lecznictwa odwykowego , przyjętego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Instytut Psychiatrii i Neurologii. Certyfikat Specjalisty Psychoterapii Uzależnień o nr 712 potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień posiadam od 2009 roku. Oprócz wykształcenia zna tą chorobę z własnego doświadczenia, które poparte jest kilkunastoletnim zdrowieniem.

PIOTR KLUSKA

Ukończone szkolenia :

 •  „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Ośrodek Profilaktyki i Edukacji W-wa.
 • „Program Wzmacniania Rodziny 10-14” – Ośrodek Szkoleniowy „Maraton” przy Fundacji Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Warszawie.
 • „Praca ze sprawcami przemocy domowej wg. Modelu Duluth” – Instytut Prewencji Przemocy
 • „Praca z młodzieżą uzależnioną i zagrożoną uzależnieniem” – Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.
 • „Na granicy uzależnienia” – Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień – Giżycko
 • „Wczesna Diagnostyka Uzależnień” – Wojewódzki Ośrodek Leczenia Uzależnień – Gdańsk
 • „Program Rozwoju Osobistego” – Instytut Psychologii Zdrowia – Warszawa
 • „Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości „ Fundacja ETOH – w Warszawie
 • „Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości „ Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
 • „Psychoterapia (nie tylko) uzależnień - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień –w Gdańsku
 • „Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Ośrodek Profilaktyki Społecznej w Pasłęku

 

PIOTR KLUSKA

Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy.

Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

PIOTR KLUSKA

 • Kierownik Oddziału Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Szpitalu Psychiatrycznym „Centrum – Psychiatrii” w Prabutach
 • Kierownik w ośrodku leczenia uzależnień w ,,Terapia w Klasztorze”
 • Współwłaściciel Prywatnego Ośrodka Terapii ” IN PURIS ” w Hucie Żuławskiej k/ Elbląga

Ładowanie...

Piotr Wodzikowski

Opiekun grupy

Piotr Wodzikowski

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, w tym z młodzieżą „trudną”, jako instruktor harcerstwa oraz instruktor żeglarstwa. Opiekował się programami trzeźwościowymi przygotowywanymi przez PARPA dla młodzieży i osób dorosłych. Współuczestniczył w przeprowadzeniu niektórych projektów PARPA, np. „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”.

Przeżył koszmar uzależnienia, leczył się w modelu społeczności terapeutycznej. Po zakończeniu terapii zrodziła się w nim życiowa pasja niesienia pomocy osobom zniewolonym uzależnieniem. Będąc jeszcze czynnym zawodowo zaangażował się w wolontariat pomagając pacjentom Ośrodka Leczenia Uzależnień i oddziału szpitala psychiatrycznego w rodzinnym mieście.  Podejmował współpracę z profesjonalistami, m.in. w pełnieniu dyżurów dla osób potrzebujących pomocy w uzależnieniu oraz ich rodzin, zaangażował się w niesienie takiej pomocy poprzez internet. Pomaga osobiście osobom uzależnionym nie tylko w wyjściu z czynnego nałogu, ale również w odnalezieniu nowej drogi życia. Pracując w Ośrodku In-Puris realizuje się w swojej pasji nie rezygnując z dotychczasowych form niesienia pomocy. Wykorzystując swoje doświadczenie i umiejętności stara się wprowadzić domową ciepłą atmosferę otaczając opieką uczestników terapii również poza godzinami zajęć terapeutycznych organizując np. wspólne ogniska czy „grillowanie” z gitarą.

PIOTR WODZIKOWSKI

PIOTR WODZIKOWSKI

PIOTR WODZIKOWSKI

Ładowanie...

Michał Krajnik

Terapeuta online

Michał Krajnik

Mam 26 lat, jestem absolwentem ośrodka In Puris, w którym leczyłem się z uzależnienia. Jestem zdrowiejącym narkomanem, alkoholikiem i hazardzistą. W pomaganiu innym uzależnionym odnalazłem radość życia. Trzeźwość daje mi tyle energii, że znajduję czas na aktywne uczestnictwo w życiu różnych wspólnot samopomocowych. Jestem studentem psychologii. Kierunek studiów oraz moje doświadczenie umożliwia mi pracę z osobami uzależnionymi. Moje hobby to różnego rodzaju aktywności fizyczne, w tym bieganie, tenis stołowy, siłownia oraz jazda rowerem.

Michał Krajnik

Student I roku. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

TOP
ZADZWOŃ602 330 352